Order Hemiptera – Bugs

Suborder Heteroptera

   Superfamily Cimicoidea
      Family Anthocoridae – Flower Bugs
      Family Nabidae – Damselbugs

   Superfamily Miroidea
       Family Miridae – Capsid Bugs

   Superfamily Reduvioidea
      Family Reduviidae – Assassin-bugs

   Superfamily Nepoidea
      Family Nepidae – Waterscorpions

   Superfamily Coreoidea
      Family Coreidae – Leatherbugs 
      Family Rhopalidae – Rhopalid Bugs 

   Superfamily Lygaeoidea
      Family Lygaeidae – Ground Bugs

   Superfamily Pentatomoidea
      Family Acanthosomatidae – Shieldbugs
      Family Cydnidae – Burrower bugs
      Family Pentatomoidea – Shieldbugs 

Suborder Apocrita Parasitica

   Superfamily Cynipidea
      Family Cynipidae – Cynips

Suborder Cicadomorpha

   Superfamily Cercopoidea
      Family Aphrophoridae – Spittlebugs
      Family Cercopidae  – Froghoppers

   Superfamily Membracoidea   
      Family Cicadellidae – Leafhoppers

Suborder Fulgoromorpha
      Family Ciciidae – Planthoppers

Suborder Sternorrhyncha
   Superfamily Aphidoidea
      Family Aphididae – Aphids

   Superfamily Psylloidea
      Family Psyllidae – Psyllids

Useful links

http://www.britishbugs.org.uk