Order Lepidoptera – butterflies & moths
   Superfamily Papilionoidea
      Family Pieridae – Wood Whites, Clouded Yellows, Brimstone, Whites
         Subfamily Coliadinae – Colias, Gonepteryx
         Subfamily Dismorphiinae – Leptidea
         Subfamily Pierinae – Anthocharis, Aporia, Pieris, Pontia